Leveringsvilkår

Energi Norge har i samarbeid med Forbrukerombudet utarbeida standard avtaler for kraftlevering og vilkår for tilknytning av anlegg. Avtala er tenkt brukt ved levering av straum og nettenestar til private forbrukarar (hushaldning/hytter). Austevoll Kraftlag har gjort desse avtalene gjeldande for sine leveranser.

Her finn du standard kraftleveringsavtale